Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetpagina:


WIL-LEM Administraties 
Irenestraat 13
2991 BG Barendrecht

Telefoon: 0623350516

https://www.wil-lem-administraties-en-trainingen.nl 

marthe@wil-lem.nl


Contactpersoon: Marthe van der Linden


Vestigingsplaats: Barendrecht
 

KvK nummer: 24424278 
BTW-id nummer: NL001634904B61


Aansprakelijkheid voor de inhoud: de inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet aansprakelijk worden gesteld.

Disclaimer

WIL-LEM Administraties behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van WIL-LEM Administraties.

 

Beperkte aansprakelijkheid

WIL-LEM Administraties spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en / of onjuist is. 

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WIL-LEM Administraties.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 

WIL-LEM Administraties nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.